Regulamin

§1. Definicje

Termin Wyjaśnienie znaczenia terminu
Serwer Oprogramowanie umożliwiające dołączenie gracza do rozgrywki.
Gracz Osoba fizyczna korzystająca z serwisu likemc.pl
TPS Wydajność serwera gry
Regulamin Ten dokument
Administracja Osoby bezinteresownie pilnujące porządku na serwerze
Ban Blokada konta na czas nieokreślony nałożona przez administrację serwera
Multikonta Więcej niż jedno konto stworzone na serwerze przez jedną i tę samą osobę
Działka gracza Teren w wirtualnym świecie wyznaczony przez gracza na serwerze, do którego ma dostęp tylko on i administracja serwera.
Bug Błąd w działaniu serwera (przykładowo: literówka w wiadomości wyświetlanej dla gracza)
Nick Pseudonim wybrany przez gracza na serwerze
Mapa Wirtualny świat, do którego gracz ma dostęp w grze na serwerze.

§2. Postanowienia ogólne

Nr. Treść
§1 Gracz logując się na serwer akceptuje regulamin i oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by go przestrzegać.
§2 Podczas nałożenia blokady na konto gracza ranking oraz przedmioty z kontem związane mogą zostać usunięte.
§3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z odpowiedzialności za popełnione czyny.
§4 Administracja ma prawo ukarać gracza za czyn nieuwzględniony w regulaminie, który negatywnie wpływa lub może wpłynąć na serwer.
§5 Administracja serwera za zgodą gracza ma prawo przejrzeć wszystkie jego pliki związane z grą Minecraft stworzoną przez firmę Mojang AB w przypadku podejrzenia niedozwolonych modyfikacji ułatwiających grę.

§2. Chat

Nr. Treść
§1 Zakazuje się wysyłania tej samej lub podobnej wiadomości wielokrotnie.
§2 Zakazuje się nadużywania dużych liter na czacie głównym.
§3 Zakazuje się używania słów ogólnie uznanych za niestosowne na chacie publicznym (częściowo zacenzurowane wulgaryzmy są traktowane jak pełne).
§4 Zakazuje się obrażania, poniżania lub nękania jakiekkolwiek osoby grającej na serwerze.
§5 Na chacie publicznym należy zachować zasady poprawnej ortografii. Za rażące i uporczywe popełnianie błędów ortograficznych administracja serwera ma prawo tymczasowo wyciszyć gracza.
§6 Zakazuje się podawania adresów do serwerów niebędących własnością LikeMC.pl.
§7 Zakazuje się wklejania linków do jakichkolwiek stron internetowych niebędących własnością serwisu likemc.pl

§3. Rozgrywka

Nr. Treść
§1 Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto. Multikonta to co najmniej dwa konta, założone na tego samego gracza. Multikontami nie są konta zarejestrowane na tym samym IP przez rodzeństwo lub współlokatorów którzy dzielą adres IP.
§2 Na serwerze jest kategoryczny zakaz używania wszelkich wspomagaczy (cheatów), które w znaczny sposób ułatwiają rozgrywkę. Dozwolone modyfikacje Minecraft to: Optifine, Shader mod, gamma.
§3 Zakazuje się celowego niszczenia świata. Przykładem jest biegnięcie przez mapę i stawianie bloków pod sobą.
§4 Zakazuje się wymuszania aktywności postaci podczas gdy gracz nie oddziałuje z komputerem.
§5 Zakazuje się posiadania wulgarnego (i/lub) niestosownego nicku lub skórki profilu.
§6 Zakazuje się tworzenia budowli i symboli ogólnie uznawanych za niestosowne. Administracja ma prawo zlikwidować niestosowną budowlę i zbanować autora budowli.
§7 Ostateczna decyzja administracji jest niepodważalna.
§8 Działki graczy mogą zostać usunięte przez administrację serwera na prośbę gracza, który chce zająć teren gracza nieaktywnego przez okres 15 dni.
§9 Na serwerze obowiązuje zakaz zabijania graczy podczas gdy gracz ma wybraną mapę "Budowlaną". Reguła ta nie dotyczy przypadku, gdy osoba ta jest na terenie Twojej działki i nie chce ona opuścić Twojego terenu pomimo ostrzeżeń.
§10 Zakazuje się budowania złożonych mechanizmów opartych na redstone powodujących spadek TPS serwera. W przypadku stworzenia mechanizmu opartego na redstone administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia go bez konieczności informowania o tym fakcie gracza oraz zablokowania konta osoby, która takowy zbudowała.
§11 Zakazuje się wykorzystywania błędów w infrastrukturze serwera oraz gry. Wykorzystywanie bugów będzie karane banem.
§12 Każde z postanowień regulaminu, które zostały w nim zawarte, może w każdej chwili ulec zmianie, uzupełnieniu lub usunięciu. Administratorzy nie mają obowiązku każdorazowo informować graczy o jego zmianie.
§13 Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie wedle własnego uznania.
§14 Osoba, której konto zostało zablokowane może wykupić odblokowanie konta. Możliwość wykupienia odblokowania jest niemożliwa, gdy w treści bana zawarta jest informacja: [hardban]
§15 Administracja dokłada wszelkich starań, aby gracze mogli grać bezpiecznie (ochrona działki, wyłączone PVP na mapie budowlanej, komenda /trade służąca do bezpiecznej wymiany). Jeżeli gracz nie korzysta z tych zabezpieczeń (np. wymienia się rzucając itemy na ziemię lub dodaje osoby niezaufane do swojej działki), administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki i nie nakłada kary na gracza, któremu zezwolono na takie zachowanie.

§4. Sklep (itemshop)

Nr. Treść
§1 Serwis likemc.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.
§2 Środki płatności wydane na wirtualne usługi na serwerze nie podlegają zwrotowi.
§3 Gracz zakupując jakąkolwiek usługę musi być zalogowany na serwerze, w przypadku kupna wirtualnych przedmiotów gracz musi mieć przynajmniej 4 wolne miejsca w wirtualnym ekwipunku na serwerze.
§4 Dostawcą płatności jest:
SMS: Firma RPDP NIP: 1182105129
PayPal: Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A