Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Nr. Treść
§1 Serwer LikeMC.pl nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.
§2 Gracz logując się na serwer akceptuje regulamin i oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by go przestrzegać.
§3 Praca serwera może zostać przerwana w dowolnym momencie z przyczyn niezależnych od administracji (np. awaria maszyny, utrata plików serwera itp.).
§4 Administracja ma prawo ukarać gracza za czyn nieuwzględniony w regulaminie, który negatywnie wpływa lub może wpłynąć na serwer.
§5 Gracz ma prawo odwołać się od nadanej kary tworząc ticket na Discordzie serwera. Odwołanie może zostać uznane, jeżeli administracja stwierdzi, że kara została nadana niesłusznie.

§2. Chat

Nr. Treść
§1 Zakazuje się wysyłania tej samej lub podobnej wiadomości wielokrotnie.
§2 Zakazuje się nadużywania dużych liter na czacie głównym.
§3 Zakazuje się używania słów ogólnie uznanych za niestosowne na chacie publicznym (również częściowo zacenzurowanych).
§4 Zakazuje się obrażania, poniżania lub nękania jakiejkolwiek osoby znajdującej się na serwerze.
§5 Na chacie publicznym należy zachować zasady poprawnej ortografii. Za rażące i uporczywe popełnianie błędów ortograficznych administracja serwera ma prawo tymczasowo wyciszyć gracza.
§6 Zakazuje się podawania adresów, łącz, domen niebędących własnością LIKEMC.pl.

§3. Rozgrywka

Nr. Treść
§1 Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto. Multikonta to co najmniej dwa konta, założone na tego samego gracza. Multikontami nie są konta zarejestrowane na tym samym IP przez rodzeństwo lub współlokatorów, którzy współdzielą adres IP.
§2 Na serwerze jest kategoryczny zakaz używania wszelkich wspomagaczy (cheatów), które w znaczny sposób ułatwiają rozgrywkę. Dozwolone modyfikacje Minecraft to: Optifine, Shader mod, gamma.
§3 Zakazuje się celowego niszczenia świata. Przykładem jest bieg przez mapę i stawianie bloków pod sobą.
§4 Zakazuje się wymuszania aktywności postaci podczas, gdy gracz nie oddziałuje z komputerem (np. kopanie na drewniarkach, gdy gracz jest AFK).
§5 Zakazuje się zakładania /home na działkach i w pobliżu działek innych graczy bez ich zgody.
§6 Zakazuje się posiadania wulgarnego (i/lub) niestosownego nicku lub skórki profilu. Zakazuje się również podszywania pod administrację poprzez używanie podobnych skórek czy podobnych nicków.
§7 Zakazuje się tworzenia budowli i symboli ogólnie uznawanych za niestosowne. Administracja ma prawo zlikwidować niestosowną budowlę i zbanować autora budowli.
§8 Na serwerze obowiązuje zakaz zabijania graczy, gdy status PVP gracza jest "off". Reguła ta nie dotyczy przypadku, gdy osoba ta jest na terenie Twojej działki i nie chce ona opuścić Twojego terenu mimo ostrzeżeń.
§9 Zakazuje się budowania złożonych mechanizmów opartych na redstone (w tym tzw. "zegarków"). W przypadku stworzenia mechanizmu opartego na redstone administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia go bez konieczności informowania o tym fakcie gracza oraz zablokowania konta osoby, która takowy zbudowała.
§10 Zakazuje się wykorzystywania błędów w infrastrukturze serwera oraz gry. Wykorzystywanie bugów będzie karane.
§11 Gracz może założyć działkę co najmniej 3 chunki od działki już istniejącej, założonej przez innego gracza. Wyjątkiem jest zgoda gracza, który założył działkę jako pierwszy.
§12 Administracja dokłada wszelkich starań, aby gracze mogli grać bezpiecznie (ochrona działki, opcja wyłączania trybu walki, komenda /trade służąca do bezpiecznej wymiany). Jeżeli gracz nie korzysta z tych zabezpieczeń (np. wymienia się rzucając itemy na ziemię lub dodaje osoby niezaufane do swojej działki), administracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki i nie nakłada kary na gracza, któremu zezwolono na takie zachowanie.

§4. Sklep serwerowy

Nr. Treść
§1 Środki płatności wydane na wirtualne usługi nie podlegają zwrotowi.
§2 Gracz zakupując jakąkolwiek usługę musi być zalogowany na serwerze, w przypadku kupna wirtualnych przedmiotów gracz musi mieć przynajmniej 4 wolne miejsca w wirtualnym ekwipunku na serwerze.
§3 Płatności są obsługiwane przez firmę LVL UP z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, NIP: 7412110339, REGON: 321345466 za pośrednictwem zewnętrznych firm. Regulamin znajduje się na stronie wyboru metody płatności.

§5. Polityka prywatności

Nr. Treść
§1 RODO - Rozporządzenie Unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
§1 Masz prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych na naszych serwerach. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem na Discordzie.
§1 Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem na Discordzie.
§1 Serwer LIKEMC.PL korzysta z usług firm zewwnętrznych, które mają prawo do wglądu, rejestracji i przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług:
CLOUDFLARE.COM
Data ostatniej aktualizacji: 03.08.2021